Dette er særlig vigtig information for alle beboere i Søndertoften, da forgribelse på den endelige plan, kan have konsekvenser for den enkelte husejer.

Offentliggørelsen af lokalplanforslaget, som sker med annonceringen den 26. april 2023, med-
fører i henhold til Planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod, at ejendomme omfattet af pla-
nen bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. De
midlertidige retsvirkninger gælder fra den 26. april 2023 og indtil lokalplanen er vedtaget en-
deligt, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Total Page Visits: 19 - Today Page Visits: 1