Defekt hængebro på L3

Kære beboere, Der er desværre en hængebro der er i stykker på L3 (legeplads 3) ved nr. 187 – 189.Vi har afspærret legepladsen, så for en god ordens skyld, fortæl jeres børn at denne er IKKE til at lege med før den er blevet repareret.Vi vil sørge for at få dette udbedret så hurtigt vi kan. mvh Bestyrelsen

Fortsæt læsning

Lommepengejob i Søndertoften

Grundejerforeningen søger unge mennesker mellem 14 og 20 år, som gerne vil tjene enskilling med at hjælpe til med vanding af grundejerforeningens træer hen over sommeren. Du skal være frisk ca. hver 3. dag i et par timer, når tørken begynder, og vi giver 100 kr. itimen. Du skal fylde vandingsposerne, som er rundt om træerne, hvilket tager lidt tid pr. pose.Dette giver lidt ventetid således, at der er tid til at pleje snapchat, twitter og Facebookimens vandingsposerne fyldes.Hvis du har lyst til at hjælpe til, skal du smide en lille jobansøgning over i formandenspostkasse i Søndertoften 160 Skriv:• hvem du er.• hvor gammel er du,• hvor i Søndertoften du… Læs mere

Fortsæt læsning

Midlertidige retsvirkninger vedr. Lokalplans forslaget

Dette er særlig vigtig information for alle beboere i Søndertoften, da forgribelse på den endelige plan, kan have konsekvenser for den enkelte husejer. Offentliggørelsen af lokalplanforslaget, som sker med annonceringen den 26. april 2023, med-fører i henhold til Planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod, at ejendomme omfattet af pla-nen bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. Demidlertidige retsvirkninger gælder fra den 26. april 2023 og indtil lokalplanen er vedtaget en-deligt, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Fortsæt læsning