Lommepengejob i Søndertoften

Grundejerforeningen søger unge mennesker mellem 14 og 20 år, som gerne vil tjene enskilling med at hjælpe til med vanding af grundejerforeningens træer hen over sommeren. Du skal være frisk ca. hver 3. dag i et par timer, når tørken begynder, og vi giver 100 kr. itimen. Du skal fylde vandingsposerne, som er rundt om træerne, hvilket tager lidt tid pr. pose.Dette giver lidt ventetid således, at der er tid til at pleje snapchat, twitter og Facebookimens vandingsposerne fyldes.Hvis du har lyst til at hjælpe til, skal du smide en lille jobansøgning over i formandenspostkasse i Søndertoften 160 Skriv:• hvem du er.• hvor gammel er du,• hvor i Søndertoften du… Læs mere

Fortsæt læsning

Midlertidige retsvirkninger vedr. Lokalplans forslaget

Dette er særlig vigtig information for alle beboere i Søndertoften, da forgribelse på den endelige plan, kan have konsekvenser for den enkelte husejer. Offentliggørelsen af lokalplanforslaget, som sker med annonceringen den 26. april 2023, med-fører i henhold til Planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod, at ejendomme omfattet af pla-nen bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. Demidlertidige retsvirkninger gælder fra den 26. april 2023 og indtil lokalplanen er vedtaget en-deligt, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Fortsæt læsning

Lokalplansforslag godkendt & sendt i høring

Kære beboere i Søndertoften, Byrådet har den 19. april 2023 godkendt forslag til Lokalplan 1.82 for Søndertoften i Taastrup.Alle berørte borgere vil modtage advisering omkring dette og den påbegyndte høringsperiode via E-boks. Bestyrelsen vil snarest invitere til et informationsmøde omkring lokalplans forslaget i Taastrup Kulturcenter Er der spørgsmål som i ønsker behandlet og taget op på informationsmødet, så send gerne en mail til bestyrelsen på gfsonder@gmail.com Vi anbefaler alle beboere til at læse forslaget igennem. Lokalplanens indhold Forslag til Lokalplan 1.82 giver ikke mulighed for at udvide boligbebyggelsen og fastlægger at rækkehusenes oprindelige udseende i videst muligt omfang fastholdes. Herudover fastsætter lokalplanforslaget bestemmelser for overdækninger, udhuse og karnapper. Området er… Læs mere

Fortsæt læsning