Kloakkerne består af to separate systemer et for regnvand og et for spildevand. Afløbssystemet
består af den kommunale hovedkloak, der ligger i stamvejen, grundejerforeningens fælles
ledninger, som ligger i retning nord/syd i stierne og haverne.
Beboernes private ledninger er de ledninger, der går fra afløbsinstallationerne i husene og fra
tagvandsbrøndene inde ved husene og til de nord/sydgående fællesledninger for henholdsvis
spildevand og regnvand.
De private regnvandsledninger er altid fælles for flere huse. De private spilvandsledninger kan
være fælles for 2 huse.

Fejl
Ved op stuvning og forstoppelse i afløbssystemet undersøges det, om fejlen ligger i den private
eller grundejerforeningens del. Skillelinjen mellem de private ledninger og
grundejerforeningens ledninger er normalt nedgangsbrøndene i stierne eller haverne. Stuver
vandet op i husets afløbssystem eller løber tagbrønden over, undersøges det om der står meget
vand i de ovenfor omtalte brønde eller om der blot løber vand i det rør, som er i bunden af
brønden.
Står der meget vand i brønden, er det formentlig grundejerforeningens ledninger der er
stoppede.
Tilkald hjælp fra Abak på telefon 70 266 466. Husk det er billigere på hverdage end på helligdage. Dette kloakrensningsfirma kender nettet i Søndertoften og sender regningen, til den der har forstoppelsen.
Hvis ikke det er tilfældet skal forstoppelsen findes i de private ledninger. Benyt et
kloakrensningsfirma eller lån foreningens rensesplit

klippet fra Håndbogen

Total Page Visits: 25 - Today Page Visits: 1