Kære beboere i Søndertoften,

Byrådet har den 19. april 2023 godkendt forslag til Lokalplan 1.82 for Søndertoften i Taastrup.
Alle berørte borgere vil modtage advisering omkring dette og den påbegyndte høringsperiode via E-boks.

Bestyrelsen vil snarest invitere til et informationsmøde omkring lokalplans forslaget i Taastrup Kulturcenter

Er der spørgsmål som i ønsker behandlet og taget op på informationsmødet, så send gerne en mail til bestyrelsen på gfsonder@gmail.com

Vi anbefaler alle beboere til at læse forslaget igennem.

Lokalplanens indhold

Forslag til Lokalplan 1.82 giver ikke mulighed for at udvide boligbebyggelsen og fastlægger at rækkehusenes oprindelige udseende i videst muligt omfang fastholdes. Herudover fastsætter lokalplanforslaget bestemmelser for overdækninger, udhuse og karnapper.

Området er i dag ikke lokalplanlagt, men bebyggelsens placering og udseende er reguleret i servitutter. Servitutterne fastsætter blandt andet, at rækkehusene ved ombygning ikke må forandres samt udformningen af karnapper med videre. Formålet med lokalplanen er at fastsætte mindre restriktive bestemmelser for bebyggelsen.

Offentlig høring med frist den 24. maj 2023

Forslag til Lokalplan 1.82 er fremlagt i offentlig høring fra den 24. april 2023 til og med den 24. maj 2023.

Læs Forslag til lokalplan 1.82 for Søndertoften her eller på Plandata.dk.

Bemærkninger eller ændringsforslag sendes til tmc@htk.dk eller til Høje Taastrup Kommune, Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup og skal være modtaget på rådhuset senest den 24. maj 2023. De vil herefter indgå i Byrådets behandling af sagen.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar vil blive offentliggjort i fuld længde i forbindelse med Byrådets behandling af planen.

Total Page Visits: 16 - Today Page Visits: 1