Forslag til ordinær generalforsamling

Kære Grundejer

Bestyrelsen indkalder hermed forslag, der ønskes optaget til afgørelse på den ordinære generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter §12, stk. 6.

Bestyrelsen skal meddele, at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 15/9-2021.
Dog ser vi helst, at indkomne forslag er i hænde, senest 6/9 -2021 grundet planlægning, og eventuel tilretning af budget

Forslag, skal indeholde følgende informationer.

 

Forslagsstiller:               Navn og husnummer.

Kontaktoplysninger:        Mail, telefonnummer, så vi kan være i dialog.

Selve forslaget:  Konkret ide, med pris, overslag/økonomi, udformet således der kan stemmes ja eller nej til forslaget.

(Ved spørgsmål til ovenstående, omkring forslag, hjælper vi gerne med dette)

Forslaget skal sendes til: gfsonder@gmail.com

Den ordinære generalforsamling afholdes:

Tirsdag den 23. november 2021 kl. 19.00

 Med venlig hilsen

 

Grundejerforeningens bestyrelse

 

Total Page Visits: 17 - Today Page Visits: 1