Beboermøde med TDC-net d. 14/10-2021

Omkring 75 beboere var samlet til beboermøde med TDC-Net i Høje-Taastrup Idrætscenters selskabslokale d. 14/10-2021 for at høre om selve udrulningen af fibernet til de enkelte husstande. Jonas Johansen fra TDC-Net forklarede om den aftale TDC-Net og Grundejerforeningen har indgået, hvilket betyder, at beboerne i Søndertoften får lidt særbehandling. Der vil eksempelvis kunne installeres fibernet 3 steder i boligen: Enten A: på væggen ved det lille vinduesparti, B: På væggen ved det store vinduesparti, eller C: På førstesal. Den enkelte beboer aftaler selv med teknikeren, hvor stikket skal placeres; dog må der max. være 3 meter fra indgangsstikket til den indvendige boks. Hvis man vælger at få installeret det på… Læs mere

Fortsæt læsning

Informationsmøde TDC/Fiber d. 14/10-2021 kl. 19.00 i Taastrup Idrætscenter, Parkvej 78

Kære Ejer Vi skal nu i gang med den sidste fase af fiberinstallationen (tilmelding, udrulning og opsætning). I den forbindelse vil grundejerforeningen og TDC/Fiber, gerne invitere til et informationsmøde omkring den praktiske del, samt hvis der skulle være nogle spørgsmål, inden vi påbegynder den sidste fase af udrulningen. Bestyrelsen og Jonas fra TDC/Fiber vil orientere om selve den praktiske del af installationen, og vil svare på de spørgsmål man måtte have. Der vil også være mulighed for at se selve boksen, der kommer på ydersiden og indersiden af huset hvor fiberen kommer ind. Så man kan se hvordan dette ser ud. Vi glæder os til en spændende aften med en… Læs mere

Fortsæt læsning

TDC fibernet – sidste etape og installation. (10/9-2021)

Så er kampagnen fra TDC/NET startet vedr. installation af fibernet til de beboere, som ønsker det i Søndertoften. Kampagnen vil foregå den næste måned og vil ske på følgende måde: De beboere, som har trykket på interesseknappen, har fået /eller får besked via mail, og resten af beboerne vil få et brev. Det er så den enkelte beboer som vælger, om man vil have installeret fibernet fra TDC/NET gratis i sin bolig. HUSK – når man har fået installeret fibernet, så vælger man selv hvilken udbyder, man ønsker at bruge. Siger man “ja tak til fibernet”, så får man efterfølgende direkte besked fra TDC/NET om, hvornår installationen kommer til at… Læs mere

Fortsæt læsning

Indkaldelse af forslag til generalforsamling 23/11-2021 (22/8-2021)

Forslag til ordinær generalforsamling Kære Grundejer Bestyrelsen indkalder hermed forslag, der ønskes optaget til afgørelse på den ordinære generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter §12, stk. 6. Bestyrelsen skal meddele, at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 15/9-2021. Dog ser vi helst, at indkomne forslag er i hænde, senest 6/9 -2021 grundet planlægning, og eventuel tilretning af budget Forslag, skal indeholde følgende informationer.   Forslagsstiller:               Navn og husnummer. Kontaktoplysninger:        Mail, telefonnummer, så vi kan være i dialog. Selve forslaget:  Konkret ide, med pris, overslag/økonomi, udformet således der kan stemmes ja eller nej til forslaget. (Ved spørgsmål til ovenstående, omkring forslag, hjælper vi gerne med dette) Forslaget skal sendes… Læs mere

Fortsæt læsning

Fibernet i Søndertoften (5/6-2021)

Fibernettet er jo allerede gravet ned i Søndertoften; så nu mangler det blot at blive installeret hos de ejere, der ønsker det. Hele processen er desværre blevet forsinket p.g.a. Coronakrisen. Alle ejere, der har tilkendegivet, at de ønsker fibernet i huset vil modtage besked direkte fra TDC-fiber, hvornår det vil blive installeret. Øvrige ejere vil modtage et tilbud direkte fra TDC-fiber om at ”springe med på vognen” og altså få fibernet installeret. Der vil samtidig blive givet alle en mulighed for at vælge internetudbyder. Fiberen er jo ”kun” en informations-motorvej. ”Bilerne”, der skal køre på vejen, skal som tidligere leveres af en internetudbyder. Man kan frit vælge udbyder ligesom selve… Læs mere

Fortsæt læsning

Lommepengejob (d. 4/6-2021)

Kære Ejere Vi søger 2-4 engagerede unge mennesker i alderen 14-17 år, som gerne vil vande grundejerforeningens træer langs stamvejen i sommer/tørkeperioden i 2021 Hvis dette har interesse så skriv en mail (ansøgning) til gfsonder@gmail.com om, hvorfor det netop er dig, vi søger til at vande træer for grundejerforeningen. Ansøgningen skal senest være os i hænde 20/6-2021 kl. 12:00 Husk : navn – nummer du bor i – alder – telefonnummer – og en lille beskrivelse. Vi vil løbende tage kontakt til de unge mennesker og ud fra dette ”hyre” til vandingsholdet. Løn og ansættelsesvilkår vil vi snakke om under samtalen. Vi håber I som forældre og unge vil støtte… Læs mere

Fortsæt læsning

Storskrald i Grundejerforeningen – (d. 4/6-2021)

Dette er en orientering og gode råd fra bestyrelsen, så vi undgår unødige gener/misforståelser, så vi alle sammen kan bo trygt og godt sammen.   Storskrald Vi oplever desværre tit at det kniber lidt med at huske hvad vi skal gøre i forhold til storskrald, så her er retningslinjerne i forhold til dette. storskrald bliver hentet 10-11 gange om året, ca. en gang om måneden. Datoerne finder du inde på: www.htk.dk/Bolig-og-veje/Husholdningsaffald/Storskrald og du kan med fordel hente App’en : Affaldsportal Sådan ser den ud – Derinde kan du skrive din adresse, og se hvornår der kommer de forskellige affaldstyper og meget andet godt, som f.eks. sms-påmindelser. Det er kun tilladt… Læs mere

Fortsæt læsning