06/02/2017

Bestyrelse

Grundejerforeningen Søndertoften

gfsonder@gmail.com

www.søndertoften.dk

 

Bestyrelse 2018

  Formand Martin Jung 160
  Næstformand Henrik Waldgren Larsen 208
  Kasserer Ole Lundum 92
  Bestyrelsesmedlemmer Anne Fjellerad 228
    Carsten Schlüntz 20
    Cevdet Bektas 52
Gert Boesgaard 278
    Suppleant Levent Gül 76
   
  Område
  Belysning og strøm Henrik og Gert
  Forsikring Ole
  Grønne områder Carsten og Gert
  Hjemmeside Ole og Levent
  Kloak Henrik og Gert
  Legepladser Martin og Levent
  Antenne Henrik og Carsten
  Veje og stier Carsten og Gert
  Vintervedligeholdelse Carsten og Gert
  Økonomi Ole
   
  Kontakt: gfsonder@gmail.com
  Information: www.søndertoften.dk