06/02/2017

Bestyrelse

Grundejerforeningen Søndertoften

gfsonder@gmail.com

www.søndertoften.dk

 

Bestyrelse 2018

  Formand Martin Jung 160
  Næstformand Henrik Waldgren Larsen 208
  Kasserer Ole Lundum 92
  Bestyrelsesmedlemmer Anne Fjellerad 228
    Daniel Elisiussen 158
    Carsten Schlüntz 20
Gert Boesgaard 278
    Suppleanter Levent Gül 76
    Cevdet Bektas 52
  Område
  Belysning og strøm Gert og Henrik
  Forsikring Ole
  Grønne områder Carsten, Levent og Cevdet
  Hjemmeside Levent og Ole
  Kloak Gert
  Legepladser Levent og Cevdet
  TV og internet Daniel og Carsten
  Veje og stier Carsten, Levent og Cevde
  Vintervedligeholdelse Carsten, Levent og Cevde
  Økonomi Ole
   
  Kontakt: gfsonder@gmail.com
  Information: www.søndertoften.dk