30/01/2017

Affald

Høje-Taastrup Kommune har et program for bortskaffelse af husholdningsaffald.

Ordningen forudsætter at borgerne selv sorterer og i visse tilfælde bringer på genbrugsstationen.

Ordningen samt plan for afhentning frengår af kommunens hjemmeside eller affalds APP.

HTK Affald

http://www.htk.dk/Borger/Bolig-flytning/Husholdningsaffald.aspx