06/03/2015

Om

Om Beboer-Info.dk

Kontaktinformation:

Beboer-info.dk

mail: redaktionen@beboer-info.dk

Om beboer-info.dk

Hjemmesiden www.beboer-info.dk ejes og drives af foreningen Beboer-Infos Venner. Bag foreningen står fire privatpersoner, som bor eller har boet i Søndertoften (Taastrup).

Hjemmesiden ejes og drives således ikke af Grundejerforeningen Søndertoften, men grundejerforeningens bestyrelse har af Beboer-Infos Venner fået lov til at bruge siden til information til beboerne.

Foreningen Beboer-Infos Venner blev dannet i foråret 1994 med det formål, at udsende et informationsblad til rækkehusbebyggelsen Søndertoftens beboere.

Fra 1994 til december 2006 udkom Beboer-Info fire gange om året som husomdelt blad, men fra 2007 har Beboer-Info udelukkende været at finde som hjemmeside.

Både blad og hjemmeside blev og bliver stadig drevet vha. indtægter fra annoncører. Grundejerforeningen bidrager – helt efter dennes vedtægter – ikke på nogen måder økonomisk til hjemmesidens drift.
Spørgsmål, kommentarer eller andre henvendelser vedr. ejerskabet, driften og ledelsen af hjemmesiden skal rettes til redaktionen på redaktionen@beboer-info.dk.