****Grusbunken og jordvolden****

Kære alle.

Som I ved er det tilladt med måde at hente grus fra grusbunken, som ligger på ulige side, det er også tilladt at returnere dette grus hvis man fik taget for meget. Så kan en anden beboer måske gøre brug af dette.

MEN……

Det er ikke tilladt at bruge denne grusbunke til andet affald, andet brugt jord eller planter.

Det er ikke en affaldsbunke. Det koster dyrt at få fjernet igen. Og det er noget vi alle I fællesskab skal betale gennem grundejerafgiften.

Så kør eget brugt jord med mere på lossepladsen.

Der er ligeledes nogen som benytter sig af at aflevere gammelt jord og planter på boldbanens græsvold. Plads nr. 8.

Dette er heller ikke en losseplads. Benyt evt. kompostbunken på parkeringspladsen med måde, hvis du har enkelte planter du skal af med, eller kør det direkte på lossepladsen.

Tænk over hvad I smider I området af affald, det dig selv der skal se på det og betale for det bliver fjernet igen. Hjælp hinnanden med at holde orden.

Hvis der er nogen som ser en beboer smide brugt jord eller andet I grusbunken, så informer på en pæn måde denne beboer om at det må man ikke !!!!!!!!!!

På forhånd tak,

Hilsen Bestyrelsen.