Hvem ejer kloarken og rørene.

Hver husstand ejer rørene ud til brønden. -Hvis der sker skader eller tilstopning så er det for hustandens/beboerens regning I huset og ud til brønden. Bestyrelsen ejer fra brønden og ud I stierne/fællesarealerne. -Grundejerforeningen har omkostningen hvis der skal laves noget fra brønden og ud I stierne/fællesarealerne. Brønden. -Hvis der er problemer med brønden er Read more about Hvem ejer kloarken og rørene.[…]

Kan det virkelig være rigtigt.

Kære alle. Bestyrelsen har nu brugt deres fritid og søndag på at rydde op efter storskrald. Det var meget tydeligt hvem synderen var da der var efterladt privat papir fra skat og budgetter, emballage med husnr. Og adresse samt kopi af billeder….ja vi tog plastikhandskerne på og var på detektiv opgave, da det ikke var Read more about Kan det virkelig være rigtigt.[…]

Referat af generalforsamling 9.11.2015.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Søndertoften mandag d. 9. november 2015 kl. 19 I Kulturcenteret. **OMDELES SNAREST I JERES POSTKASSE** Dagsorden 1. Valg af dirigent Steen Hillebrecht nr. 72 blev valgt, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev samtidigt udpeget to stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning Næstformand Søren Stendal læste følgende mundtlige Read more about Referat af generalforsamling 9.11.2015.[…]