Kan det virkelig være rigtigt.

Kære alle.
Bestyrelsen har nu brugt deres fritid og søndag på at rydde op efter storskrald.
Det var meget tydeligt hvem synderen var da der var efterladt privat papir fra skat og budgetter, emballage med husnr. Og adresse samt kopi af billeder….ja vi tog plastikhandskerne på og var på detektiv opgave, da det ikke var første gang der ikke blev ryddet op samme sted. Det har været offentligt tilgængeligt og der er rigtig mange beboer der også har kigget I sækkene.
Hvis dette sker gentagende gange, så må vi desværre betale os fra at få det afhentet, det ikke bestyrelsens opgave, og det bliver rigtig dyrt, og bliver vores alles regning. Tænk over dette, det rammer alle hvis nogen sjusker med sortering og ikke overholder kommunens sortering og affalds beskrivelse.
Til orientering så har denne husstand fået en pæn lille hilsen fra bestyrelsen, fra de sække som tydeligt tilhøre dem, resten har bestyrelsen kørt på lossepladsen og sorteret.
Så hiv fat I din nabo hvis de sjusker, det vores alles ansvar.

Der står stadig et wc som ikke er afhentet, ejeren bedes hente dette og selv køre på lossepladsen. Ved du/i hvem ejeren er så prik lige til dem.
Tak.

Hvem vil bo på en losseplads !!!

Tak fordi du/I sortere og ikke smider husaffald ud til storskrald. Det sætter vi alle pris på.

Hilsen Bestyrelsen.

Storskrald.

Som nogen har bemærket så blev ikke alt Storskrald fjernet ved sidste afhentning.
Det skyldes at folk ikke sortere ordentligt. Eller andre smider deres skrald oven i naboens og så bliver det blandet. Det som ikke bliver afhentet bedes ejermanden selv hente igen og køre på genbrugsstationen eller gemme til næste afhentning. Hvis nogen ved hvem der ikke afhenter sit storskrald som blev efterladt. så må man gerne komme med en pæn påtale til hinnanden om at rydde op. Det skal ikke ligge og flyde i dagevis.
Information om sotering findes i den skrivelse kommunen har sendt ud sidste år eller på hjemmesiden hos kommunen. Man kan også downloade en app som hedder “affaldsportalen” som er rigtig god.

Vi vil snarest indsætte en flyers med info på hjemmesiden også.

Hilsen Bestyrelsen.

Status på aktiviteter fra bestyrelsen.

Kære beboere i GF Søndertoften

Hermed en lille status på aktiviteter i Søndertoften:

Stiprojekt:
FJ Poulsen mangler nu den sidste lille del af Søndertoften, som forventes at stå færdig
start/midt Maj. Bestyrelsen har løbende gennemgået de færdige områder, og skriftligt meddelt
Danakon/FJP i forhold til mangler og andre bemærkninger. Nogle punkter er allerede udbedret,
og godkendt af bestyrelsen – øvrige punkter vil blive lavet efter afsluttet fliselægning.
Bestyrelsen vil efterfølgende lave en komplet gennemgang, samt godkende projektet eller
anmode om flere udbedringer. Vi er rigtig glad for alle de henvendelser vi har modtaget under
dette projekt, og har noteret dem alle, både i vores meddelelse til Danakon/FJP, og på vores
interne kort over Søndertoften. På den måde har vi et klart billede af hvordan arbejde er
forløbet, et godt overblik over de områder der har givet udfordringer, samt et godt udgangspunkt
for hvad vi skal være opmærksomme på det næste års tid, indtil 1 års gennemgang.

El:
En del beboere (ca. 40) var desværre i lang tid uden strøm på udhusene/ud mod stien. Det
lykkedes aldrig at finde årsagen til problemet, trods søgning og diverse gravearbejde – det blev
derfor besluttet at få lagt et nyt kabel i jorden, mellem nr. 152 og 170.

TDC:
En del beboere har også – i forskellige områder og omgange – været uden telefon/internet, pga.
ødelagte kabler. Disse udfordringer er dog blevet løst forholdsvis hurtigt af FJP og deres
samarbejdspartnere.

Parkering:
Vi har som sædvanligt problemer med for få p-pladser i Søndertoften. Dog er det ingen
undskyldning for at parkere uhensigtsmæssigt!
Bestyrelsen har derfor besluttet at dele små hilsner ud, til de beboere der har forglemt sig på
parkeringsreglerne, samt notere nummerplader på de pågældende biler. Skulle det ske at de
glemmer parkeringsreglerne gentagne gange, kan det resultere i en politianmeldelse.
Vi vil derfor lige erindre om gældende parkeringsregler i Søndertoften:

-Parkering, dvs. standsning i mere end 3 minutter, skal ske på parkeringspladserne – IKKE
på selve Søndertoften (stamvejen)

-Det er ikke tilladt at parkere foran stien, da det kan hindre ambulance, brand- og andre
redningskøretøj at komme til en evt. nødsituation

-Man skal parkere indenfor 1 bås – ikke optage 2 båser. Hvis man føler at den pågældende
p-bås er for lille, skal man finde en anden bås som passer bedre til bilen

-Det er ikke tilladt at parkere på sådan en måde, at man spærrer fremkomst for andre biler
generelt.

Med venlig hilsen,
og et ønske om en rigtig god sommer 

Bestyrelsen
GF Søndertoften
Mail: gfsonder@gmail.com

Jord fra haven

Hej alle.

Nu begynder det at krible i havefingerne for at komme igang.
Men…jord fra haverne skal køres på forbrandingen og ikke ned i bunkerne på boldtbanen.

Vi forstår godt det er nærliggende at tænke det ikke har betydning…men alt jord er analyseret for urenheder og det giver store problemer hvis der blandes ukend jord i bunkerne.

Så venligst respekter at det ikke er til havejord eller andet opgravet fra jeres haver eller planter kun flisejord opgravet af entreprenøren.

På forhånd tak.
Bestyrelsen.

Belysning I Søndertoften

Ksære beboer.

##status 9.3.2016 ##

Der bliver lagt et nyt kabe fra nr. 152-170 i morgen torsdag.

Desværre er graverne stødt på internet kablet og der er derfor ingen forbindelse lige p.t. omk. De nævnte husnr. Alle reevante personer og firmaer er kontaktet og der arbejdes på forbindelse hurtigst muligt og senest torsdag.

Hilsen Bestyrelsen.

### Status 3.3.2016 ###

Vores elstallatør, har fundet lækage mellem nr.152, langs hoykeybane og rækken op langs170-178.

Vi må desværre grave i jorden ved den nye flisegang for at udbedre skaden.

Udgravning starter i uge 10, og kan give lejlighed til jordvold og stabling af fliser. Herefter vil EL INSTALLATØR, følge efter hurtigst muligt.

Berørte beboer vil blive informetet.

Hilsen bestyrelsen.

### Status 28.2.2016 ###

Ny fejlfinding af el på onsdag den 02.03.2016

Enkelte beboere kan blive berørt af dette da elektrikkeren måske skal ind i nogle skure for at finde fejlen, som muligvis liger i jorden. Der bliver omdelt brev til de omkringliggende beboer.

###status 22.02.2016###

Bestyrelsen har haft Installatør på besøg, der konstaterede, lækage.

Torsdag den  25 februar, kommer et  KABELSØGER FIRMA, for at finde fejlen.
Herefter forventer vi det snarest løst,

Ny melding  torsdag eller fredag, denne uge.

Hilsen bestyrelsen

##################

Der er nogle steder I Søndertoften problemer med belysningen. Bl.a. p-pladsen ved hocky-banen.

Bestyrelsen er bekendt med problemet og er igang med at få det løst.

Vi håber der snart er fuld belysning igen.

Hilsen bestyrelsen.

Status på stiprojekt.

Bestyrelsen afholder bygherremøde med vores rådgiver i projektet, ingeniørfirmaet Danakon en gang månedligt. På bygherremøderne gennemgår vi blandt andet fremdriften og kvaliteten i fliseprojektet. Seneste møde har været afholdt medio december sidste år. Det planlagte møde medio januar i år aflyste Danakon, idet der ikke var sket meget på byggepladsen siden sidste afholdte bygherremøde. Det skyldes juleferie og frost, som har standset arbejdet.

I omtalte periode har enkelte beboere henvendt sig til bestyrelsen angående meget vand på de nogle af de nye flisebelægninger. Bestyrelsen er godt klar over problemet, om end der i perioder har været meget regn. Derfor vil vi også både tage disse henvendelser med ved næste bygherremøde og ved næste gennemgang af området med entreprenøren. Gennemgangen vil vi foretage snarest når frosten er gået af jorden.

Næste bygherremøde forventer vi at afholde medio februar.

Som mange måske allerede har bemærket, er jorddepotet ved fodboldbanen fjernet i sidste uge.

Med hensyn til overgangen mellem gamle fliser og nye fliser, er det besluttet, at opretningen er ekstraarbejde, og dette vil der blivet kigget på i slutningen af projektet.

I skrivende stund, er arbejdet på fliseprojektet genoptaget.

Hilsen bestyrelsen.