Hjemmesiden overgår til GS Bestyrelse

Som tidligere skrevet på hjemmesiden, har Redaktionen efter mange overvejelser tilbudt Grundejerforeningens (GS) bestyrelse at overtage driften af hjemmesiden.

Det har de sagt ja til, så derfor overgår driften af hjemmesiden til GS bestyrelse pr. 1/1-2017.

Vi vil hermed sige tak for mange gode år med Beboer-Info og Søndertoftens beboere.

Redaktionen (Jan Ekstrøm, Jens Voergaard og John Kristensen)

Bore og banketider.

Da vi desværre får en del henvendelser omkring naboer der bore og banker på alle tider af døgnet, vil bestyrelsen henvise til at vi på generalforsamlingen i 2015, vedtog et forslag om følgende:

Bore og banketider.

Hverdage kl 07.00 til 20.00.
Weekend kl 10.00 til 18.00.

Vi vil opfordre jer alle til at tage hensyn til andre. Tal pænt med din nabo, det når man længst med.

Vi må hermed også informere om at det ikke er bestyrelsens pligt at udrede nabostridigheder om larm og chikane. Her må vi henvise til ordensmagten.

Tag vel imod det.

Hilsen Bestyrelsen.

Hjemmesiden

Som meddelt i den netop omdelte indkaldelse til generalforsamlingen, har Redaktionen efter mange overvejelser tilbudt Grundejerforeningens bestyrelse at overtage driften af Beboer-Info. De seneste år har siden været flittigt benyttet både af bestyrelsen og beboerne, hvilket har bekræftet os i, at det er den rette beslutning. Redaktionen finder det derfor naturligt, at Beboer-Info bliver en integreret del af Grundejerforeningen. Det er her man kan kommunikere, det er her man kan finde praktiske oplysninger, plantegninger m.m.
Vi vil derfor gerne takke vores mange læsere gennem årene og håbe, at Beboer-Info vil fortsætte i nyt regi.
Hvis ikke det er muligt, vil Beboer-Info blive lukket den 1. januar 2017.
Tak for mange gode år med Beboer-Info og Søndertoftens beboere.
Radaktionen

Manglende belysning.

Bestyrelsen er bekendt med at Lyser er gået, i en stor del af stier op parkeringspladser.

Anlægget der skal styre strøm, er ved at blive moderniseret, da det ellers var u-lovligt.

Derfor er en del af sti belysningen og lamper på parkeringspladsen, desværre ude af function lige p.t.

Elektriker er på vej forventes at komme Mandag den 24.10.16.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen.

Ole og Beboer-Info

Taastrup har mistet deres gamle fotograf. Og vi har mistet vores redaktør – og gode ven.

Ole Rasch er her ikke længere. Helbredet svigtede – hjertet sagde stop.

Ole var synonym med mange ting i Taastrup. Mange jobs, mange foreninger, mange initiativer. Og således også Beboer-Info.

Det hele startede på et bestyrelsesmøde i grundejerforeningen sidst i 1993. Ole luftede tanken om at udsende et informationsblad til Søndertoftens beboere, og vi var et par bestyrelsesmedlemmer, der straks var med på idéen.

Egentlig havde vi håbet på at udsende bladet i bestyrelsesregi, men vedtægterne viste sig hurtigt at blokere for udgifter til den slags arbejde. Og da det ikke var helt gratis at få trykt et sådan blad, sagde Ole hurtigt: ”Så laver vi dæl’me bare en forening bestående af nogle private beboere, der har lyst til at udsende et oplysningsblad”. Og som sagt, så gjort. I foråret 1994 udkom vi med det første blad, og vi nåede at udkomme med 50 numre, inden vi i 2007 fuldstændigt overgav os til ren hjemmesidedrift.

Ole var hele tiden omdrejningspunktet om bladet. Han leverede billeder og sjove tegninger, han kendte forretninger og firmaer, der sponserede os (og stadig gør) og han lagde hus til, når artikler skulle sættes op og bladet skulle ombrydes – og serverede sammen med sin søde kone Krista lækkerier, når arbejdet trak ud og aften blev til nat. Og altid med et godt og optimistisk humør.

Naturligvis kunne vi godt mærke på Ole, da øjensygdommen AMD ramte ham – det blev langsomt sværere at se og umuligt at fotografere, men livslysten var der ikke noget galt med. Armbåndsuret blev skiftet ud med ét, der ved et tryk kunne oplæse klokken, og med Krista under armen blev dagens indkøb gennemført. Han sukkede lidt over sin situation, men klagede aldrig. Vi skrev med lidt større typer, når vi sendte mails til Ole, og en lup blev taget i brug, når de nyeste artikler skulle gennemlæses. Men det blev aldrig gjort til et problem. For Ole nød at mødes for at aftale næste artikler i bladet eller næste indslag på hjemmesiden. Og han havde om nogen set frem til vores 25 års jubilæum.

Lidt paradoksalt besluttede vi dog på sidste redaktionsmøde at slutte med hjemmesidearbejdet ved udgangen af året. Grundejerforeningens bestyrelse har i de sidste par år været en flittig bruger af siden, og vi fire på redaktionen følte efterhånden, at vi ikke rigtig kunne bidrage med mere. Så vi var enige om, at vi ville overdrage siden til bestyrelsen. Men vi kunne jo godt fortsætte med at mødes – og mindes de lange ombrydningsaftener – og høre om Taastrup i gamle dage. Nu bliver det uden Ole. Trist, trist, trist.

Vi vil savne dig, Ole. Savne din lune humor, din gæstfrihed, dine vittigheder og dit gå-på-mod. Du har været et herligt samlingspunkt for en god idé, som vi alle har nydt at være en del af.

Æret være Oles minde.

Jan, John og Jens – Beboer-Info

Hvem ejer kloarken og rørene.

Hver husstand ejer rørene ud til brønden.

-Hvis der sker skader eller tilstopning så er det for hustandens/beboerens regning I huset og ud til brønden.

Bestyrelsen ejer fra brønden og ud I stierne/fællesarealerne.

-Grundejerforeningen har omkostningen hvis der skal laves noget fra brønden og ud I stierne/fællesarealerne.

Brønden.

-Hvis der er problemer med brønden er det som hovedregel grundejerforeningen der har omkostningen og vedligeholdelsen, dog kan omk. for reperation blive beboerens I meget særlige tilfælde hvis det skønnes at beboeren er skyld I ødelæggelsen.
Hvis I opdager at der ikke står vand I brønden så er der sansynligvis en tilstopning, og kontakt venligst bestyrelsen hvis I er I tvivel om det er jeres eller Grundejerforeningen.

Vi forslår at I burger ABAK kloarkservice A/S, Vandmestervej 12, 2630 Taastrup, da de har kendskab til alle kloakkerne gennem mange år.
De kan kontaktes på følgende telefonnr.:

Døgnvagt : 70 266 466
Email : abak@abak.dk

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen.
gfsonder@gmail.com

Huskeråd til vedligeholdelse af din vask.

Bestyrelsen får en del henvendelser fra beboer om stoppet vask og hvad skal de gøre.

Bestyrelsen forslår at I fremover koger for meget vand til teen og hælder det I vasken, det løsner skidt I rørene.

Bestyrelsen har også fået oplyst af et kloarkfirma at 1 til 2 kg salt en gang imellem og så et par liter kogende vand bagefter, er rigtig godt til at løsne skidt der har sat sig godt fast og stopper vasken.

Det en billig og nem løsning istedet for at købe dyre produkter som kun øger tilstoppningen og ikke løsner ifølge kloarkfirmaerne.

Hilsen bestyrelsen.

Kan det virkelig være rigtigt.

Kære alle.
Bestyrelsen har nu brugt deres fritid og søndag på at rydde op efter storskrald.
Det var meget tydeligt hvem synderen var da der var efterladt privat papir fra skat og budgetter, emballage med husnr. Og adresse samt kopi af billeder….ja vi tog plastikhandskerne på og var på detektiv opgave, da det ikke var første gang der ikke blev ryddet op samme sted. Det har været offentligt tilgængeligt og der er rigtig mange beboer der også har kigget I sækkene.
Hvis dette sker gentagende gange, så må vi desværre betale os fra at få det afhentet, det ikke bestyrelsens opgave, og det bliver rigtig dyrt, og bliver vores alles regning. Tænk over dette, det rammer alle hvis nogen sjusker med sortering og ikke overholder kommunens sortering og affalds beskrivelse.
Til orientering så har denne husstand fået en pæn lille hilsen fra bestyrelsen, fra de sække som tydeligt tilhøre dem, resten har bestyrelsen kørt på lossepladsen og sorteret.
Så hiv fat I din nabo hvis de sjusker, det vores alles ansvar.

Der står stadig et wc som ikke er afhentet, ejeren bedes hente dette og selv køre på lossepladsen. Ved du/i hvem ejeren er så prik lige til dem.
Tak.

Hvem vil bo på en losseplads !!!

Tak fordi du/I sortere og ikke smider husaffald ud til storskrald. Det sætter vi alle pris på.

Hilsen Bestyrelsen.